Jan Chodkiewicz

Swordsmith Gdańsk POLAND

OPUS PULCHRUM, ET UTILE, ET STABILE

You can shop online in our new webstore at:

www.ensifer.pl

........................................................................................

Graduated from the Faculty of History at the University of Gdańsk (2005)

The founder (2002) and the fencing instructor with the Long Sword at the FECHTSCHULE GDAŃSK - a group practicing Historical European Martial Arts (HEMA)

Multiple winner of tournaments in Poland (SMDF, W3, Srebrna Góra, Rybnik).
1st place at the largest international Longsword tournament of Swordfish 2011 and 3rd at Swordfish 2012, 2nd at ILGH 2019.

For 14 years, SWORDSMITH from Latin - Ensifer - a manufacturer of replicas of medieval edged weapons,
A student of the Gdańsk blacksmith master Remigiusz Bystrek, who in turn was educated by the famous Gdańsk blacksmith Franciszek Zulewski and Christoph Friedrich from Switzerland. Blacksmith of artistic products - journeyman diploma - 2009, master diploma 2013.

........................................................................................

Absolwent Wydziału Historii na Uniwersytecie Gdańskim (2005)

Założyciel (2002) i instruktor fechtunku Długim Mieczem w Fechtschule Gdańsk – grupy ćwiczącej Dawne Europejskie Sztuki Walki.

Wielokrotny zwycięzca turniejów w kraju (SMDF, W3, Srebrna Góra, Rybnik).
I miejsce na największym międzynarodowym turnieju Długiego Miecza Swordfish 2011 i III na Swordfish 2012.

Od 13 lat Miecznik z łac. – Ensifer – wytwórca replik średniowiecznej broni białej,
Uczeń gdańskiego Mistrza kowalskiego Remigiusza Bystrka, który z kolei kształcił się u znanego gdańskiego kowala Franciszka Zulewskiego oraz Christoph’a Friedricha ze Szwajcarii. Kowal wyrobów artystycznych – dyplom Czeladniczy – 2009, dyplom Mistrzowski 2013.

Education

Pomorska Izba Rzemieślnicza

Master craftsman of an ornamental blacksmith

Lubelska Izba Rzemieślnicza

Journeyman – Ornamental Blacksmith

University of Gdansk

Master of History

Clients

CD Projekt Red Fechtschule Gdańsk ARMA Warszawa ARMA Wrocław ARMA Poznań ARMA Bielsko Biała ARMA Kraków Vectir Akademia Broni Lorica Trnavský Sermiasky Sech ACEA GHSF Kunst des Fechtens Blood and Iron The Forge London Longsword Academy Order of Zephyr Vor&Nach Society